Fil de navigation

 Si yon moun pa etidye, si li pa li, si li pa mete men li nan dlo,
1)      gen anpil bagay ke li kwè ke li konprann, alò, li pa konprann anyen
2)       lap pale de sa li pa konnen menm, men pliske li  te lekòl, pliske li konn li, li kwè ke li konprann tout bagay. E poutan, kaka chat dèyè bwèt…
Si yon moun konpran yon bagay byen, fèl eksplike w li an kreyòl. Si li rive fè li, lè w al mete sal di w la an pratik, sa vle di, lè wal mete sa l di w la nan pye verite  la vi ke wap viv la,  e pi wou wè ke sal te di w la se vre, bat bravo pou li.
Moun sa, vle byen w tout bon vre. Kidonk, kote moun sa aprann bagay sa, kote moun sa al aprann sagès pou pataje konesans ak wou a,   wout sa li pase pou rive la, chache li tou, mande li konsey, pale ak li.

Nou menm nan NPCH, nap fè tout sa nou kapab pou mete bonjan materyo a la dispozisyon de tout moun ki vle vrèman yon chanjman nan tèt yo anvan yo pale yon chanjman pou peyi a.

Direksyon NPCH

Il ne suffit pas d'avoir un tempérament de révolutionnaire: il faut aussi savoir manier l'arme de la théorie révolutionnaire.

Il ne suffit pas de connaître la théorie: on doit se forger un caractère solide avec une flexibilité de bolchévik.

Il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire: il faut avoir le courage de l'accomplir

Il faut être toujours prêt à faire, à tout prix, tout ce qui peut vraiment servir la classe ouvrière.

Il faut être capable de subordonner toute sa vie  privée aux intérêts du prolétariat. Georges Dimitrov


Aperçu sur le marxismeMen Nou:

Nou resevwa yon ti bèt, ki pral deranje lestomak yon pakèt moun...Gwo boujwa, ti boujwa, kòmpradò, zanmi enperayalis yo, tròtskis yo, entèlektyèl tèt chat yo, nèg ak fanm ki lage dyaz la e ki kouri depi 89 yo,ki kouri dèyè avantaj anba men boujwazi kòmpradò a,  nèg ak fanm ki al vann lestomak yo bay ong,  nèg ak fanm ki trayi lit pèp la,nèg ak fanm ki tounen machann peyi. Men ti bèt sa pral pote ankourajman kay tout fanm ak nèg kap chache, tout fanm ak nèg ki vle etidye, men ki pa gen mwayen jwenn liv, ki pa jwenn bonjan ekriti, bon literati  tankou lè PUCH ak PTH te la.

Nou menm nan NPCH, nou di ke pou yon fanm ou ben yon gason pa tonbe nan men ONG, nan men ekip boujwa, nan men ansyen lawouladoupendoup yo, fòk nou etidye, fò nou li, fòk nou patisipe nan diskisyon lè nou vini etidye nan Inivèsite Popilè a, fòk nou patisipe kote pèp la nan tout aktivite ke NPCH ap fè.  Nou remèsye Jenn yo ki voye tèks sayo ak lyen sa yo ban nou.

dfhuuiioopp^p^lyttrtyuyuioioo

 jguihuiumoiuooiop^ùùpuyry

ghgkujkhhjoimiompopù

hvjlllkmlùpùùoomoik