Nos derniers articles

 REFLEKSYON SOU AYITI 13 – 19 OUT 2019

 

ANN TRASE YON CHIMEN NOUVO!

 

Klas dominan reyaksyonè yo, peyi kolon enperyalis yo ak politisyen abolotcho yo depi plis pase 200 lane fòse nou pran yon chimen ki mennen nou menm Pèp Ayisyen an nan yon mizè ekstrèm, nan yon lanfè san fen. Tach imedya nou se degaje nou kou mèt Janjak pou NOU TRASE YON CHIMEN NOUVO KAP MENNEN NOU NAN BYENNÈT KOLEKTIF NAP CHACHE A.

 

E se nou menm kolektivman nan Kan Pèp la ansanm ki pou konstwi CHIMEN NOUVO SA A.Fòk nou mete tèt nou dabò alawotè Listwa Peyi d Ayiti. Moun ki pran direksyon peyi a e ki kenbe nou ann otaj depi plis pase 200 lane yo pa janm alawotè listwa peyi d Ayiti. 

 

Pour faire la Révolution il faut trois choses :

1) Un Parti marxiste léniniste

2) Un Front Uni

3) Une Armée populaire

Durant toute la période de la dictature des Duvalier, les progressistes haïtiens avaient débattu ces trois points. Le PEP ( Parti entente Populaire)

Le PPLN ( Parti Populaire de Libération Nationale) qui devint PUDA en 1965, prônaient la lutte armée. En 1968, le PEP et le Puda se fusionnent

pour donner naissance au PUCH ( Parti Unifié des Communistes Haïtiens). Un an plus tard, 

L'impérialisme américain constitue la principale source d'exploitation et de l'oppression dans le monde et il est le plus à l'heure actuelle

le plus grand ennemi du bien être des peuples du monde. L'impérialisme américain vit des pillages. Les américains sont des rapaces.

N'oubliez jamais que le CORE groupe est un poison violent.