Fil de navigation

Gen yon seri de moun kap kouri dèyè espesyalist pou ede yo fè si ou byen sa.
Chak moun ki nan la ri a, chak moun sa yo nan yon klas sosyal. Koman wou vle pou yon moun ki makonnen lonbrit zafè li ak enperyalis la, vinn bay yon kout men nan zafè kote pèp la pral pran direksyon zafè l.
Men yon ekzanp : Yo di Bazen se gwo ekonomis. Li etidye nan gwo liv. Li gen anpil diplom. Men nan ki kan Bazen ye? Nan kan enperyalis la. Bazen se pitit FMI ak Bank Mondyal. Kidonk, bazen pa kapab bay yon gouvènman ki ap pale de pèp kout men. Si wou rele bazen, se tankou wou te mande enperyalis Franse, Kanadyen an, Ameriken yon kout men. Wap rete konsa ou wè peyi a vann nèt.
Ann pran OPL ak Panpra. Yo di ke yo se sant goch. Pa gen sant goch, se manti. Yo tou lè de se nan ganmèl enperyalis la yap manje.  Yo manje nan ganmèl USAID pa ekzanp.
Ki donk, y ap sèvi ènmi pèp la. Ki donk, yo se ènmi pèp la.
Ak ki lajan yo pral nan eleksyon ? 
Nan politik : gen de wout, de chemen,  PA GEN TWA


1)      Yon wout mennen wou kay pèp la. Wout pèp la se wout Solèy la, se Wout Sosyalis la. Wout libète tankou Kore di No, Kiba

2)      Yon  wout mennen wou  kay Enperyalis la. Se wout lanmo, lagè, tankou Irak. ( Irak ap chache chemen li tou, li pap domi menm)
Nan chak vil, gen yon kote se Pèp la ki la.
Pa ekzanp nan Potoprens kibo pèp la ye? kibo li rete ?
Kilès ki te pran la ri pou al mande pou yo tire kibo ?
Ti not sa soti nan biwo politik NPCH
                       D’ordinaire, l’éducation, la formation de jeunes cadres se fait chez nous par branches scientifiques et techniques, par spécialités. Chose indispensable et utile. Point n’est besoin qu’un spécialiste en médecine soit en même temps spécialiste en physique ou en bota­nique, et inversement. Mais il est une branche que doivent absolument connaître les bolcheviks travaillant dans tous les domaines de la science : c’est la science marxiste-léniniste de la société, des lois du développement de la société, des lois du développement de la révolutionnaire prolétarienne, des lois du développement de l’édification socialiste, de la victoire du communisme; car on ne saurait considérer comme un véritable léniniste celui qui, se disant léniniste, se confine dans sa spécialité, par exemple dans les mathé­matiques, la botanique ou la chimie, sans rien voir au-delà de sa spécialité, Un léniniste ne peut être uniquement un spécialiste de la science qu il a choisie; il doit être en même temps un homme Politique, un homme public qui s ‘intéresse vivement aux destinées de son pays, qui connaît les lois du développement social, qui sait s’inspirer de ces lois et entend prendre une part active à la direction politique du pays.
Joseph STALINE
Rapport au XVIIIe congrès du P. C. (b) de l’U.R.S.S. (10 mars 1939).