Fil de navigation

Gen yon dal entèlektyèl ki poko konprann ke lè yo soti nan.  inivèsite,pwofesè yo fome yo pou yo sa kontinye fè menm travay la, nan men sistèm nan. Ki donk, si yo vle chanje sistèm nan, yo gen yon pakèt efo pou yo fè andedan lestomak yo, andedan fwa yo, sètadi nan sèvo yo, nan konpotman yo, nan konsyans yo. Fo yo tranfome tout wèl yo. Nèg ki konnen, nèg save, nèg ki konprann tout bon vre a li tèks sa, la ranje l byen pou l sa al pale ak lot moun ki pat gen posiblite li tèks sila. La tradwi li byen pou sa ki pa konn li.
Se Nou