Fil de navigation

Nan diskisyon idewolojik nap fè andedan NPCH, nou kon mete anpil atik ke nou resevwa nan men kmarad militan nou yo pou diskite.

Jodiya, nou retouren sou yon atik ke Kawonabo ekri. Atik la enteresan anpil. Men nou panse li ta bon pou ta gen yon bonjan diskisyon ki fet sou li nan mitan lari.  Nou ta renmen ke tout moun ki wèl reaji. Ban nou opinion nou sou li. Li enpotan anpil pou nou fè lit la avanse. 

REFLEKSYON SOU AYITI 13 – 19 OUT 2019

 

ANN TRASE YON CHIMEN NOUVO!

 

Klas dominan reyaksyonè yo, peyi kolon enperyalis yo ak politisyen abolotcho yo depi plis pase 200 lane fòse nou pran yon chimen ki mennen nou menm Pèp Ayisyen an nan yon mizè ekstrèm, nan yon lanfè san fen. Tach imedya nou se degaje nou kou mèt Janjak pou NOU TRASE YON CHIMEN NOUVO KAP MENNEN NOU NAN BYENNÈT KOLEKTIF NAP CHACHE A.