Fil de navigation

Nou te resevwa not sa depi kèk jou. Nou kwè li daktwalite toujou. Voye di nou san nou panse de sa ki di la.

Kriz tou louve ki blayi nan peyi a depi ke plan neyo liberal enpoze pa enpeyalis yo nan lane 1980, provoke jodia yon sitiyazyon eskplwoziv. Depi le, klas dominant yo ak enpeyalis yo te pete kouri ak dictate bebi dok, klas domine/eskplwate rantre an rebellion kont lod rejim semi feyodal la e klas dominant yo pa fouti dirije klas defavorize yo tankou avan.
jounen jodia, li kle ke tout kondisyon objektif yo reyini pou yon revolisyon te eklate, men febles mass popile yo nan nivo oganizasyonel ak yon absans yon direksyon proletaryenn ran enposib konkretman yon ranvesman de system sosyal.